Kationinvaihtokyky – avain maan viljavuuteen
Mar06

Kationinvaihtokyky – avain maan viljavuuteen

  Kationinvaihtokyky on avain maan viljavuuteen   Kationinvaihtokyvyllä tarkoitetaan maan kykyä pidättää positiivisesti varattuja ioneja (kationeja). Useat kasvinravinteet ovat kationeja, mm. kalsium, magnesium, kalium, ammonium sekä useimmat hivenravinteet. Koska maahan mahtuu vain tietty määrä ravinteita, yhden ravinteen ylimäärä johtaa muiden ravinteiden vajaukseen. Esimerkiksi liiallinen kalsium syrjäyttää useimmat...

Read More
Viljelykiertotyökaluja
Apr25

Viljelykiertotyökaluja

Viljelykierto (tai “kasvinvuorotussuunnitelma” nätimmin sanottuna) on keskeinen työväline maatilan johtamiseen ja kehittämiseen. Kun viljelykierto toimii, kaikki toimii. Työhuippuja ei ole, kestorikat pysyvät kurissa ja pellon multavuus sekä viljavuus kehittyvät oikeaan suuntaan. Mutta mistä sen tietää, että viljelykierto toimii? Hyvä kysymys. Tein OSMO hankkeessa viljelijöille työkalun, jolla voi arvioida viljelykiertoa...

Read More
Lannoituslaskuri v.1.03
Nov19

Lannoituslaskuri v.1.03

Tein Ruralia instituutin “Maa ja ravinteet” kurssia varten lannoituslaskurin, jolla voi tehdä lohkokohtaisia lannoitus- ja hivenravinnesuunnitelmia. Laskuri pohjautuu IPNI-järjestön kasvien ravinteiden ottoaineistoon (uptake), MTT Rehutaulukoiden ravinteiden poistumatietoihin ja kerättyyn aineistoon eri lannoitevalmisteiden ravinnesisällöistä ja hinnoista. Kaikki laskurissa olevat lannoitteet ovat tätä kirjoittaessa...

Read More
Kokonaisvaltainen tilanpito Varsinais-Suomi 2014
Nov12

Kokonaisvaltainen tilanpito Varsinais-Suomi 2014

Kokonaisvaltainen tilanpito (Holistic Management) on tilan johtamismenetelmä, jossa kehitetään samanaikasesti taloudellista kannattavuutta, peltoekosysteemin tuottavuutta ja viljelijöiden hyvinvointia. Pidämme Kesti hankkeen tiimoilta kaksi koulutuspäivää Varsinais-Suomessa, Tuorlan oppilaitoksen tiloissa. Kouluttajina toimii Tuomas Mattila, Juuso Joona ja Reijo Käki. Ensimmäisen päivän 7.11. aiheena oli arvopohjainen päätöksenteko ja...

Read More
Biologisen ja fysikaalisen havainnoinnin lomake
Nov11

Biologisen ja fysikaalisen havainnoinnin lomake

Maaperä on viljelijän tärkein resurssi. Sen kasvukunnon seuranta ei ole monimutkaista, kun tietää mitä tekee. Melko pienellä aikapanostuksella saa kerättyä lohkoista vertailukelpoista tietoa ja tunnistettua kullekin lohkolle keskeisimmät kehityskohteet. Alla oleva lomake perustuu Yhdysvalloissa käytettyyn “Bullseye” menetelmään ja eri lähteistä kerättyihin maan laadun arviointimenetelmiin. Arviointiin menee noin puoli...

Read More