Kationinvaihtokyky – avain maan viljavuuteen

 

CEC_equation

Kationinvaihtokyky on avain maan viljavuuteen

 

Kationinvaihtokyvyllä tarkoitetaan maan kykyä pidättää positiivisesti varattuja ioneja (kationeja). Useat kasvinravinteet ovat kationeja, mm. kalsium, magnesium, kalium, ammonium sekä useimmat hivenravinteet.

Koska maahan mahtuu vain tietty määrä ravinteita, yhden ravinteen ylimäärä johtaa muiden ravinteiden vajaukseen. Esimerkiksi liiallinen kalsium syrjäyttää useimmat hivenravinteet ja liiallinen magnesium syrjäyttää kaliumia.  Kun tunnetaan maan ravinteidenpidätyskyky, voidaan huolehtia kasvien tasapainoisesta ravitsemuksesta.

Kationisuhteilla on myös vaikutusta maan rakenteeseen, etenkin alhainen Ca/Mg suhde johtaa savimaiden tiivistymiseen ja heikkoon muokkautuvuuteen. Kun tiedetään kationinvaihtokyvyn suuruus ja epätasapainon suuruus, voidaan suunnitella korjaavia toimenpiteitä (kalkitus, kipsi).

Yhdysvalloissa kationinvaihtokykyyn pohjautuva viljavuusanalyysi on ollut käytössä jo vuosikymmeniä, mutta Suomessa (ja Euroopassa) asia on melko uusi. Tein suomalaisten viljavuustulosten tulkintana yksinkertaisen laskurin. Taulukkolaskentapohjaan toteutettu laskuri on ladattavissa oheisesta linkistä:

lomake_2016_kationitasapaino_korjattu

Laskuri on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International lisenssillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laskurin käyttö ja muokkaus on sallittua, kunhan mainitsee, mistä laskuri on peräisin ja muokattu työ on vapaasti saatavilla. Ts. jos väität keksineesi laskurin itse ja kiellät ketään muuta käyttämästä sitä, rikot käyttölisenssiä.

Laskuri on päivitetty syystalvella 2016, se soveltuu nyt useamman lohkon laskentaan ja huomioi kerralla Ca,Mg ja K täydennystarpeet.

Tästä löytyy lyhyt opasvideo laskurin käyttöön:

Author: Tuomas Mattila

Share This Post On