Kokonaisvaltainen tilanpito Varsinais-Suomi 2014

Kokonaisvaltainen tilanpito (Holistic Management) on tilan johtamismenetelmä, jossa kehitetään samanaikasesti taloudellista kannattavuutta, peltoekosysteemin tuottavuutta ja viljelijöiden hyvinvointia.

Pidämme Kesti hankkeen tiimoilta kaksi koulutuspäivää Varsinais-Suomessa, Tuorlan oppilaithm_kaaviooksen tiloissa. Kouluttajina toimii Tuomas Mattila, Juuso Joona ja Reijo Käki.

Ensimmäisen päivän 7.11. aiheena oli arvopohjainen päätöksenteko ja tilan taloudellisen kannattavuuden parantaminen. Lopuksi pohdittiin keinoja parantaa tilan toimintaa ja priorisoida eri vaihtoehtoja. Mukana oli 15 aktiiviviljelijää, jotka edustivat laajalti eri tuotantosuuntia (mm. kasvinviljely, siementuotanto, naudan ja lampaanliha, kananmunat ja urakointipalvelut).

Kotitehtävänä annettiin hahmottaa oman tilan kokonaisuus, päätöksentekijät, arvot ja toiminnan heikot lenkit. Lisäksi tehtävänä on tehdä budjetti tulevalle vuodelle 2015 ja hahmotella, mitä tilan kehittäminen ja heikkojen lenkkien korjaaminen maksaa. Lomakepohja ja laskentataulukko löytyvät näistä linkeistä:

Luentokalvot löytyvät näistä linkeistä :

1 Arvopohjainen päätöksenteko

2 Kassavirta ja katetuotto

3 Heikot-lenkit

4 Marginaalituottavuus

5 Arvojohtaminen-käytännössä

Toisen päivän 21.11. aiheena oli tilan kehittäminen, investointien kohdentaminen, ja yleisten ongelmakohtien ratkominen. Tietoiskut ja pohdintapajat kohdistuivat seuraaviin aiheisiin:

  • Maan kasvukunnon korjaaminen käytännössä
  • Ajanhallinta
  • Tilojen yhteistyö hankinnoissa ja markkinoinnissa

Toisen päivän laskurit ja työkalut on ladattavissa alla olevista linkeistä:

1. Budjetti ja kassavirtasuunnitelma

2. Reijon tekemä kassavirran seurantatyökalu

3. Katelaskelmapohja eri viljelykasvien ja tuotantotapojen vertailuksi

3 b Päivitetty katelaskelmapohja

4. Kolme ajanhallintatyökalua: priorisointitaulu, kanban ja GTD

5. Juuson esitys maan rakenteen korjaamisesta

Author: Tuomas Mattila

Share This Post On