Biologisen ja fysikaalisen havainnoinnin lomake

juurikarvat1 Maaperä on viljelijän tärkein resurssi. Sen kasvukunnon seuranta ei ole monimutkaista, kun tietää mitä tekee. Melko pienellä aikapanostuksella saa kerättyä lohkoista vertailukelpoista tietoa ja tunnistettua kullekin lohkolle keskeisimmät kehityskohteet.

Alla oleva lomake perustuu Yhdysvalloissa käytettyyn “Bullseye” menetelmään ja eri lähteistä kerättyihin maan laadun arviointimenetelmiin. Arviointiin menee noin puoli tuntia/lohko ja välineet löytynevät jo valmiiksi tilalta.

Hyviä havainnointeja! Kommentit ja kehitysehdotukset ovat kerrassaan tervetulleita.

Lomakkeen latauslinkki:

lomake_2014_maan_rakenne

Author: Tuomas Mattila

Share This Post On