Maan tiivistymiskertoimien arviointi

Maan tiivistyminen on yleistä ja johtuu kahdesta perustavanlaatuisesta syystä:

  • Koneet ovat painavampia
  • Maan kyky vastustaa tiivistymistä on kasvanut

Onneksi tiivistymistä voi myös ehkäistä käyttämällä riittävää rengastusta ja alhaisia rengaspaineita. Suunnitteluun on kehitetty hyviä työkaluja, esim. Terranimo ja jordpackning.se, mutta näiden käyttö on usein liian monimutkaista, etenkin jos arvioitavia koneita ja rengasyhdistemiä on useita.

Tein koneketjujen tiivistymisriskejä varten seuraavan yksinkertaisen laskurin, jolla saa arvioitua koko koneketjun eri koneiden ja akselien vaikutukset kolmella syvyydellä maassa: 15 cm, 22 cm ja 35 cm. Näistä 15 cm kuvaa ruokamultakerrosta, jossa kasvien juuristo on aktiivisimmillaan. 22 cm on kyntökerroksen pohja ja 35 cm on pohjamaa (jankko). Tiivistyminen on värikoodattu, vihreällä tiivistymisriski on alhainen, sinisellä kohtuullinen ja keltaisella korkea.

Laskuri on ladattavissa tästä linkistä: laskuri_2016_maan tiivistymisriskit_koko_tilan_koneet Laskuri on lisenssoitu CC 4.0 lisenssillä (saat käyttää, kopioida ja muokata; et saa väittää, että olet keksinyt sen; etkä rajoittaa kenenkään muun käyttöoikeuksia.) Lataamalla tiedoston hyväksyt lisenssin.

Tiivistymiskertoimen kannalta oleellisinta on lisätä koneisiin renkaita (paripyörät, telit) ja käyttää riittävän alhaisia rengaspaineita (0,5 bar). Alla olevassa kuvassa (laskettu SLUn jordpackning.se mallilla) näkyy hyvin nykyaikaisten vyörenkaiden vaikutus maan tiivistymiseen.

Tiivistyminen eri renkailla

Tiivistymisriski eri renkailla ja paineilla. Paripyörillä ja matalilla paineilla (oikea laita) tiivistävä vaikutus jää alhaisemmaksi kuin 850 mm leveillä mammuttirenkailla.

Jos kaipaat laskurin käyttöön tai tilan koneketjun suunnitteluun apua, ota yhteyttä: tuomas.j.mattila x gmail.com

Ammattiviljelijöillä on käytössä valtion kustantamaa Neuvo2020 neuvontaa 3500 € saakka vuoteen 2019 loppuun saakka.

Author: Tuomas Mattila

Share This Post On